Odborná příprava

odborna priprava

Než začnete pracovat pro naši společnost:

 

Budete-li vybráni na pozici regionálního manažera, zúčastníte se úvodního profesionálního
školení. V průběhu školení Vám poskytneme veškeré potřebné obchodní informace
včetně seznámení s produkty Metallit a způsobech jejich prezentace a prodeje.aktualni pracovni mista 2

Při Vašem dalším profesním rozvoji Vás naučíme předvést produkty na místě u zákazníka, prezentovat jejich vlastnosti, použití a zodpovědět zákazníkovi případné technické dotazy. Náš systém podpory je založen na vzájemné důvěře, zodpovědnosti a propracovaném způsobu komunikace, vedoucím k přímému a co nejrychlejšímu úspěchu. Důležité je si pamatovat, že na prvním místě stojí vždy zákazník. Vašimi přirozenými komunikačními vlastnostmi, zodpovědností a důvěrou při řešení možných problémů je Vaším úkolem vybudovat se zákazníkem přátelský vztah. Budete-li tuto strategii dodržovat, můžete relativně rychle uspět, ale v žádném případě ne bez Vašeho vysokého nasazení a maximálního přičinění. Naším zájmem je poskytovat plnou podporu a pomoc zejména tomu, kdo se s touto naší nabídkou a pracovní příležitostí plně ztotožní. Jen tak se dá uspět i v dnešní náročné době ekonomické krize.

Rovněž důležitým faktorem u Metallit CZ s.r.o. je sladění práce a rodiny, což je nedílnou součástí naší firemní kultury. Regionální manažeři zastupující společnost Metallit CZ s.r.o. pokrývají celé území Čech a Moravy a jsou rozděleni podle regionů.

Pokud se ztotožňujete s touto ideologií neváhejte nás kontaktovat nebo využijte kontaktní formulář.