Pomůcky pro bezpečnost práce

sortiment

Ochranné pracovní pomůcky zahrnují všechna opatření, prostředky a metody k předcházení úrazů, zdravotních a bezpečnostních rizik v souvislosti s výkonem práce. Existuje několik různých typů rizik:

  • Mechanická
  • Optická
  • Chemická
  • Tepelná
  • Akustická

Aby se zabránilo těmto nebezpečím, legislativa stanovuje pro všechny práce, které mohou způsobit zranění nebo poškození zdraví, používání osobních ochranných prostředků.

Tyto ochranné prostředky musí být vybrány podle individuálních potřeb zaměstnanců a charakteru prací, které vykonávají . Pouze tímto způsobem je zaručena požadovaná ochrana před nežádoucími vlivy vykonávaných prací na zdraví zaměstnanců.

Sortiment pomůcek pro bezpečnost práce v současné době zahrnuje následující produktové skupiny:

a první pomoci v případě pracovního úrazu.

Naši techničtí poradci Vám pomohou při výběru optimálních produktů pro Vaše individuální potřeby.